Avslutade projekt

Utveckling av app åt butik i Borgholm

Utveckling av system för att visa kataloger i butik åt butik i Borgholm

Utveckling av webbsida och webbshop åt Böda fisk och rökeri

Utveckling av webbsida åt Ölands Museum

Utveckling av nytt inventeringssystem åt Ölands korgimport AB

Utveckling av maskininlärningsalgorithmer/modeller för Bitcoin- och aktie-prognoser

Utveckling av A.I assistent åt finansbolag

Utveckling av A.I assistent för att automatisera online-marknadsföring

Utbyggnad av displaynätverk i Borgholm

Ny hemsida åt ÖK Varuhall Borgholm

Utveckling av direktupphandlingsportal för att underlätta direktupphandlingar

Ansökningsombud åt företag i Borgholm inom kommande direktupphandling