VMA flöde

DEBUG: wp_remote_get to http://api.krisinformation.se/v1/feed?format=json
DEBUG: arguments: Array ( [timeout] => 5 [user-agent] => JCI WordPress-Plugin – free Version )
DEBUG: success getting URL
DEBUG: use fallback2cache: 3

If you use WordPress without Gutenberg, you can use this Shortcode (copy with Strg+A, paste to TEXT-editor!):

DEBUG: basenode: Entries
DEBUG: template:

DEBUG:
LEAVE function checkType // depth: 1 // result: <h3> SMHI: Orange varning f&ouml;r vind och sn&ouml;fall p&aring; Norra Lapplandsfj&auml;llens kalfj&auml;ll</h3>SMHI har utf&auml;rdat en orange varning f&ouml;r h&aring;rd till mycket h&aring;rd vind i kombination med sn&ouml;fall p&aring; Norra Lapplandsfj&auml;llens kalfj&auml;ll. Varningen g&auml;ller tisdag den 24 januari kl. 20.00 till onsdag 25 januari kl. 14.00.<br> <strong style=””>J&auml;mtlands l&auml;n</strong> <strong style=””>Norrbottens l&auml;n</strong> <strong style=””>V&auml;sterbottens l&auml;n</strong>
// returnHTMLinsideProc:

DEBUG: result:

SMHI: Orange varning för vind och snöfall på Norra Lapplandsfjällens kalfjäll

SMHI har utfärdat en orange varning för hård till mycket hård vind i kombination med snöfall på Norra Lapplandsfjällens kalfjäll. Varningen gäller tisdag den 24 januari kl. 20.00 till onsdag 25 januari kl. 14.00.
Jämtlands län Norrbottens län Västerbottens län
api-answer:
Inspect JSON: Copypaste (click in box, Strg-A marks all, then insert into clipboard) the JSON from the following box to https://jsoneditoronline.org):

template:

result:

Plugin-Settings (see Plugin options):
Cache: disabled
oauth Bearer Accesskey:
http-Header default Useragent: 1

the real result:

SMHI: Orange varning för vind och snöfall på Norra Lapplandsfjällens kalfjäll

SMHI har utfärdat en orange varning för hård till mycket hård vind i kombination med snöfall på Norra Lapplandsfjällens kalfjäll. Varningen gäller tisdag den 24 januari kl. 20.00 till onsdag 25 januari kl. 14.00.
Jämtlands län Norrbottens län Västerbottens län

Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbsida accepterar du vår användning av cookies.